Yakup Stucadoors gevestigd Van Koetsveldstraat 10 /H, 1064 VL Amsterdam met KvK-nummer 34360184 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Yakup Stucadoors verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Het afhandelen van uw betaling.

Het bewaren van persoonsgegevens:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk strikt noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens:

Yakup Stucadoors verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Yakup Stucadoors gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Als u bepaalde persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of wissen voor zover dit wettelijk is toegestaan kunt u contact met ons opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Yakup Stucadoors neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yakupstucadoors.nl.